Vrtić Maštalica osnovan je 2018. godine, sa sedištem na adresi Cvetanova Ćuprija 32, Beograd. Akreditovan je od strane Ministarstva prosvete i podržava subvencije grada. Prednost vrtića Maštalica je rad u malim grupama, posvećenost i vrlo profesionalan pristup. Osoblje vrtića čine vaspitači i sestre vaspitači, pažljivo odabran i školovan kadar su deo našeg tima jer jedino oni uživaju potpuno poverenje kada je u pitanju briga o našoj deci. Vrtić Maštalica ima učionice za predškolsko obrazovanje, sobu za odmor, kuhinju, trpezariju i toalet u skladu sa potrebama mališana.
Naš stručan kadar pruža kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, a samim planom i programom obuhvatamo i psihičko-fizički razvoj dece.
Naš cilj je da osamostalimo dete, socijalizujemo ga kako bi stekao svoje prijatelje.
Kroz igru i edukaciju u potpunom pozitivnom okruženju, zajedno odrastamo.
Deca ne rastu i ne razvijaju se istom brzinom.
Dobro podučavanje zahteva da svako dete smatramo individualnom osobom, jer ističemo individualna i manja uputstva. Nema ograničenja za ono što dete sme da nauči.
Starija deca razvijaju osećaj odgovornosti kroz rad sa mlađom decom, a mlađa deca vide model šta će postati dok uče od starijih vršnjaka.