Tim Vrtića Maštalica:

Dušanka Vasiljević: Vlasnica
Mirjana Vučinić: Direktor, Medicinska sestra – Vaspitač
Jovana Stojanović: Medicinska sestra – Vaspitač
Nina Preković: Vaspitač
Miljana Živić: Vaspitač
Maja Peljto: Vaspitač